2018 01.01.2018  -  31.12.2018
Vejledning

Brydehold: Hvalpe (H)
Hvalpene er vores helt små brydere på 3-5 år.
Fokus i træningen er tryghed og glæden ved bevægelse, som vi skaber gennem leg og sjove øvelser.
Vi har samtidig stor fokus på børnenes sanser og vi sørger for mange gentagelser af lege og øvelser, så børnene oplever genkendelighed og tryghed.
Musikken er naturligvis et must i forhold til at skabe en god stemning.
Små brydere fra de øvrige brydehold assisterer træneren.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Brydehold: Ulve (U)
Ulvene er vores brydere på 6-9 år.
Fokus er rettet mod: Koordination, teknik/greb (Grovkoordineringsstadiet), kammeratskab. Vi målretter efter den aldersrelaterede udviklingstrappe: 2 ugentlige træninger, 50% legeorienteret træning og 50% læringsorienteret træninger. Vi har stort fokus på at skabe et trygt og lærerigt miljø, hvor kammeratskab, selvtillid og viljestyrke kan udvikles.
Ulvene bliver i stand til at erhverve motorikmærket , og vil blive tilbudt at deltage i NB stævner.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Brydehold: Løver (L)
Løverne er vores konkurrencebrydere på 6-9 år, som deltager i NB og Cupstævner. 
Fokus er rettet mod: Koordination, teknik/greb (Grovkoordineringsstadiet og automatiseringsstadiet). "Brydekampen" spiller en central rolle. Vi arbejder konkret med situationer og teknikker i relation hertil. Vi målretter efter den aldersrelaterede udviklingstrappe: 2 ugentlige træninger, 50% legeorienteret træninger og 50% læringsorienteret træninger. Dog kan ekstra træninger forekomme, i specifikke sammenhænge. Vi har stort fokus på at skabe et trygt og lærerigt miljø, hvor kammeratskab, selvtillid og viljestyrke kan udvikles.
En forudsætning for optagelse på holdet er at bryderen har erhvervet teknikmærket, bronze eller vurderes umiddelbar trænbar hertil. En forudsætning for deltagelse på holdet er, at bryderen har erhvervet teknikmærket, bronze - eller er vurderet umiddelbart trænbar hertil. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Brydehold: Bjørne (B)
Bjørnene er vores brydere på 9-15 år.
Fokus er rettet mod: Koordination, teknik/greb (Grovkoordineringsstadiet, finkoordineringsstadiet og automatiseringsstadiet) Vi målretter efter den aldersrelaterede udviklingstrappe: 2 ugentlige træninger 20% legeorienteret træning og 80% læringsorienteret træninger. Vi har stort fokus på at skabe et trygt og lærerigt miljø, hvor kammeratskab, selvtillid og viljestyrke kan udvikles.
Musikken er naturligvis et must i forhold til at skabe en god stemning.
Trænerne supplerer hinanden og målretter træningen i forhold til brydernes kompetencer.
Bjørnene bliver trænet til at kunne erhverve motorikmærket og evt. teknikmærket bronze. De vil blive tilbudt at deltage i NB stævner og enkelte Cupstævner.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Brydehold: Geparder (G)
Geparderne er vores konkurrencebrydere på 9-15 år, som deltager i Cupstævner samt DM
Fokus er rettet mod: Koordination, teknik/greb (Finkoordineringsstadiet og automatiseringsstadiet). "Brydekampen" spiller en central rolle. Vi arbejder konkret med situationer og teknikker i relation hertil. Vi målretter efter den aldersrelaterede udviklingstrappe: 2-4 ugentlige træninger, 75% læringsorienteret træninger og 25% resultatorienteret træninger. Vi har stort fokus på at skabe et trygt og lærerigt miljø, hvor kammeratskab, selvtillid og viljestyrke kan udvikles.
En forudsætning for optagelse på holdet er, at bryderen har erhvervet teknikmærket, sølv eller vurderes umiddelbar trænbar hertil.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Motionsbrydere Hold 3 (M)
Motionshold for alle interesserede. Her er brydekompetencer ikke en forudsætning. Træningen er baseret på kondition, almen træning og bevægelse. Brydning er dog en integreret del i træningen, men på alles niveau.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passive medlemmer (P)
Her tilmeldes medlemmer, som ønsker at støtte klubben, og som ønsker at have indflydelse i forbindelse med valg af bestyrelse.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Medhjælper team (MT)
Medhjælperteam 
Hjælpsomme forældre, bedsteforældre mm. kan tilslutte sig denne gruppe. Gruppen assisterer ved arrangementer og andre opgaver, som brydeklubben skal varetage - det kan være alt fra kagebagning til flytning af madrasser.
Som belønning for de gode indsatser, overskud og hjælpsomhed bliver der lavet et festligt spise arrangement for medhjælperteamet. 
De 100 kr. som man paradoksalt betaler for at bidrage med sin arbejdsindsats, svarer til beløbet som passive medlemmer betaler. Det berettiger indflydelse i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer mm. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Fighting Girls - Unicorns (GF)
Her tilmeldes piger fra 6 - 15 år
Tilmeld/Læs mere - (1)